Odpady

 

Problematika odpadů je specifická vtom, že se prolíná s většinou ostatních bodů Zeleného úřadování. At už se jedná o nakupování, šetření materiály apod.

Na odpad se musíme dívat z více úhlů, nejde tu jen o třídění odpadu, jak si většina z nás myslí, neboť přístup k němu musí být daleko komplexnější.

Ve světě se proto ujal princip RRR (reduce, reuse, recycle):

Redukce a znovupoužití– v prvé řadě bychom si měli rozmyslet, jestli vše co chceme opravdu potřebujeme. Nejlepší odpad = žádný odpad.

Plno výrobků je zabaleno v nesmyslně velkém počtu obalů, proto si pořizujte výrobky s co nejmenším počtem obalů (nejlépe žádným).

Kupujte výrobky ve větším balení a ty, co vydrží delší dobu (např. koncentráty čistících prostředků) a také výrobky s dlouhou životností.

Snažte se, aby materiál, ze kterého jsou obaly a samotné předměty byl co nejlépe recyklovatelný (např. místo PET lahve kupujte láhve skleněné viz. http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/Sklenene_a_PET_lahve_posouzeni.pdf , zajímavě o balené vodě pojednává toto video http://www.youtube.com/watch?v=HCkmY3YOxCw).

Omezovat odpady můžeme i vlastním rozvážným chováním. Na papír můžeme tisknout z obou stran, či ho dát dětem na malování. Pokažené výrobky můžeme dát opravit namísto jejich vyhození a kupování nových, staré počítače můžeme dát k dispozici (ted nevím, jak se ty centra jmenují). Kávu si vychutnáte z vlastního hrnečku minimálně stejně, jako z plastového kelímku.

Další informace a inspiraci v omezování odpadů můžete načerpat např. zde:

Co od nás odpadne http://www.veronica.cz/dokumenty/co_od_nas_odpadne.pdf

Desatero domácí ekologie http://www.ekoporadna.cz/files/publikace/desatero_web.pdf

Jak na odpady na úřadě http://zeleneuradovani.cz/download/zk_odpady.pdf

Standardy zeleného úřadování http://www.veronica.cz/dokumenty/standardy_zeleneho_uradovani.pdf

Odpady na úřadě http://www.veronica.cz/dokumenty/standardy_zeleneho_uradovani.pdf

Zelené úřadování http://www.ekoporadna.cz/files/projekty/zelene_uradovani.pdf

O vodě bez obalu http://www.veronica.cz/?id=376

Třídění odpadu je jednodušší, než se někomu může zdát. Je však potřeba, aby bylo prováděno opravdu pečlivě. V prvé řadě si musíme rozhodnout, které druhy odpadu se budou v naší knihovně třídit. Individuální třídění dalších druhů odpadu je na každém jednotlivém zaměstnanci pokud se zapojí víc, než mu pracovní podmínky dovolují. Třídit lze:

  • Papír a výrobky z něj
  • Pet lahve a plasty všeobecně
  • Sklo
  • Nápojové kartony (tetrapak)
  • Kovy (plechovky od nápojů, konzervy ad.)
  • Nebezpěčný odpad (barvy, chemikálie, léky, baterie ad.)
  • Biologický odpad

Je na vás, jak s tímto záměrem seznámíte zaměstnance knihovny, ale je nutné aby třídění odpadu vzali všichni zaměstnanci za své a důsledně ho dodržovali a to i na pobočkách. Doporučujeme zapracovat tyto požadavky do pracovních směrnic knihovny, co je psané, to je dané :)

Co se týče uživatelů knihovny, tak ty můžeme upozornit např. plakátky s touto tématikou, pár větami na webu knihovny, či tématickými přednáškami.

Nutností jsou samozřejmě koše a nádoby na tříděný odpad. Kolik, jak velké a kam je umístit, to už je na uvážení knihovny, ale měli by být viditelné, jasně označené a dostupné pro všechny. Je řada možností, kde sortéry nakoupit, např.:

Jistě to není všechno.

Pokud ale nemáte možnosti investovat do speciálních košů, bohatě poslouží i obyčejné klasické koše, na které stačí přilepit cedulku s označením, pro který druh odpadu slouží. Tyto cedulky si můžete stáhnout a vytisknout zde:

Další možností je uspořádat besedu pro děti na téma ekologie a nechat děti, aby vám obrázky na sortéry namalovali sami. Koše budou vypadat daleko příjemněji :)

V prostorách pro zaměstnance můžete samozřejmě také instalovat jednotlivé koše, ale pokud chcete ušetřit, bohatě postačí obyčejné označené krabice.

Vše o třídění se dozvíte na této skvělé stránce http://www.jaktridit.cz

Nebo také na http://www.trideniodpadu.cz

Jak na bio odpad http://www.kompostuj.cz/

Prevence odpadu http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/07/prevence_odpadu.pdf

Jak na bioodpad http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/jak_nabioodpadmanual_pro_obce.pdf

Využívání bioodpadu http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/vyuzivani_bioodpadu.pdf

Recyklace u vás doma http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/recyklace_u_vas_doma.pdf

O odpadech na úřadě na sránkách zeleného úřadování http://zeleneuradovani.cz/co_a_jak_nakupovat/odpady_na_urade/

O vodě bez obalu http://www.veronica.cz/?id=376

Jak nakládají s odpady v ekologickém institutu Veronica http://www.veronica.cz/?id=204

Pokud plánujete besedu pro děti, zde si můžete stáhnout různé hry a kvízy, které můžete dětem nabídnout http://www.recyklohrani.cz/cs/downloads/

Existuje několik naučně herních webů pro děti, např.:

Inspirující data pro zpestření informací najdete zde: http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Triviality.html


© Zelená knihovna 2012