Praxe z knohoven

Knihovna Kroměřížska

Odpady:

• Knihovna nemá pro své zaměstnance speciální portéry. Každý pracovník má svou vlastní krabici na papír, stejně tak místo pro PET lahve. Sklo se zde produkuje minimálně, takže o odnos se stará každý zaměstnanec sám. Dále je v knihovně speciální místo, kde se odkládá nepotřebný elektromateriál (baterie, zářivky apod.) Při vyřazování knih nejdříve knihovna pořádá s těmito knihami burzu a až poté jsou odvezeny do sběrného dvora. Jelikož je v Kroměříži nedostatek košů na tříděný odpad, musejí pracovníci knihovny tento odpad sami dovážet do sběrných dvorů.

• V prostorách pro čtenáře se nacházejí koše pouze v dětském oddělení, ale v plánu je vybavit také oddělení pro dospělé. V plánu je také třídění bioodpadu.

Papír:

• Co se týče papíru, tak knihovna používá povětšinou klasický bělený papír (pouze v ekonomickém oddělení se tiskne na nebělený) avšak pokud je to možné, tiskne se z obou stran. Nebělený papír knihovna nepoužívá ze dvou klasických důvodů. Je dle nich dražší, než bělený a také větší mírou znečišťuje kopírky a tiskárny. V případě tisku merkantilních tiskovin využívá knihovna svoje tiskárny.

• Pro balení knih je používána folie z recyklovatelného materiálu a odpad, který vzniká při tisku lepících kódů je používán při opravách.

Energie a voda:

• V knihovně používají ke svícení zářivky, avšak svítí se i ve dne, kdy to není tolik potřeba. Centrální vypínání počítačů v knihovně zabudováno není, ale vypnutí je kontrolováno a vzhledem k velikosti knihovny je to dostačující. Počítače se vypínají na konci každého pracovního dne.

• V plánu je rekonstrukce sociálního zařízení, prozatím jsou v knihovně k dispozici pouze pákové baterie.

• Topení je pomocí termohlavic nastaveno na konstantních 21 stupňů C.

Budova:

• Budova prošla v roce 1998 rekonstrukcí a zateplením vně i vevnitř. Nábytek byl kupován od místních dodavatelů, důležitá byla pro knihovnu funkčnost a nosnost. Podlahy v knihovně jsou zhotovena z ekologického materiálu marmoleum, na jehož čištění je používán vosk (značka Ecolob). Celkově jsou čistící prostředky v knihovně půl napůl ekologické a klasické. Toaletní papír je bělený a barvený :)

Ostatní:

• Pro občerstvení nepoužívají balenou vodu,ale džbány s vodou z vodovodu

• V letních dnech se většina zaměstnanců dopravuje do knihovny na kole, uvnitř knihovny se sice kola nechávat nesmí, ale před knihovnou jsou umístěné stojany na kola pro čtenáře a v zadní části stojany pro zaměstnance.

• Knihovna pořádá besedy a akce pro děti (Plastoviny - http://www.mesto-kromeriz.cz/akce.asp?kod=2169&modul=navstevnik&map=11 )

• Spolupracuje s jinými institucemi či organizacemi (Arcibiskupské gymnázium, Krajská knihovna Žilina – projekt Grundtvig http://zilina.sme.sk/c/5885844/medzinarodny-projekt-o-vzdelavani-dospelych-zavrsili-v-krajskej-kniznici.html, Ekocentrum Planorbis http://www.naucnastezka.cz/projekt.asp?id=9, Hnutí Brontosaurus http://www.brontosaurus.cz/ , Občanské sdružení Barbořice http://www.barborice.cz/ , Centrum Veronica Hostětín http://hostetin.veronica.cz/

• Odebírá E-zpravodaj RozVerky http://www.veronica.cz/?id=129

Knihovna Olomouc

Papír a kancelářské výrobky:

• V knihovně se používá tisk z obou stran. Recyklovaný papír se však používá pouze pro formuláře tipu dovolenky apod. Recyklovaný papír zanáší tiskárny a také je dražší, než klasický bělený.

• Také papírové ručníky na wc jsou bělené, neboť recyklované ručníky nepříjemně zapáchají.

• Pro psaní jsou zde používány nelakované tužky a propisky z vyměnitelnou náplní

• Nákup kancelářských potřeb si zařizuje knihovna sama. Odebírá od více dodavatelů.

Odpad:

• V knihovně se třídí odpad, každé oddělení má dostatečný počet portérů pro svou potřebu.

• Svoz odpadu má knihovna jednou týdně

• Staré vyřazené knihy nesmí knihovna darovat či prodávat, musí se odvézt do sběrného dvora. Dary nesmí jak rozdávat tak i přijímat.

Doprava:

• Zaměstnanci se povětšinou do práce a po městě pohybují pomocí MHD.

• Pro čtenáře je před budovou knihovny k dispozici stojan na kola. Zaměstnanci si kola schovávají ve vyhrazené místnosti. V plánu je instalování stojanu i pro zaměstnance.

Nábytek:

• Do výběru nábytku v knihovně nemohla paní ředitelka zasahovat, ale vybrána byla olomoucká firma.

• Jako materiál pro podlahu bylo myšleno marmoleum, ale jelikož je náročné na údržbu, byly nakonec vybrány staré dlaždice.

Potraviny:

• Fair trade výrobky nejsou v knihovně kupovány, ale snaží se podporovat místní prodejce. Na konferencích je podávána voda z vodovodu, či koláčky od místních dodavatelů.

Ostatní:

• Zaměstnanci mají povinnost vypínat prodluží se spínačem a kontrolovat jeho vypnutí.

• staré klozety byly nahrazeny úsporným splachováním.

• Jako čistící prostředky jsou nakupovány koncentráty.

• Svoje uživatele o svém ekologickém provozu knihovna neinformuje. Dle paní ředitelky všichni ví, že mají zhasínat a koše na tříděný odpad vidí.

• Při nakupování rozhoduje převážně cena avšak Vacková byla spokojena), sleva při nakupování není možná díky malému množství při nákupu. Zaměstnankyně, která má nákup v knihovně na starosti byla proškolena Vackovou.

• Paní ředitelka dohlíží, aby zásady šetrného provozu byly dodržovány i na pobočkách knihovny.

• Bohužel nejsou v knihovně schopni změřit úsporu energie.

• do budoucna je v plánu zpravit sociální zařízení v knihovně.


© Zelená knihovna 2012